Citizenship, Employability and Professionalism

logoNAEPCpKP východní Morava se v roce 2011 zapojila do projektu partnerství v rámci programu Gruntvig. Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností. Takové projekty í jsou zaměřeny na samotný vzdělávací proces, na aktivní zapojení dospělých účastníků vzdělávání a na management vzdělávání dospělých a/nebo výukové metody poskytované učiteli, trenéry/školiteli a manažery vzdělávání dospělých.

Smyslem projektu CEP – Citizenship, Employability and Professionalism (česky: Občanství, zaměstnatelnost a profesionalita) je výměna zkušeností a informací mezi organizacemi z různých evropských zemí, kteří působí v oblasti vzdělávání dospělých v oblasti občanských aktivit a podpory zaměstnanosti obyvatel. Za účelem výměny zkušeností mezi jednotlivými zeměmi bude vytvořena webová platforma, na které budou k dispozici informace, metodologie a další materiály z různých zemí. Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé venkovských a strukturálně problémových území, nezaměstnaní, ženy a mladí lidé.

Projektová žádost původně zahrnovala 10 partnerů z 8 zemí EU, schváleno však byly pouze 4 partnerské organizace ze tří zemí: České republiky, Španělska a Francie. Jelikož původní vedoucí partner projektu z Portugalska nezískal dostatečné hodnocení a nebyl schválen, převzalo na základě dohody zbývajících organizace na jejich první schůzce zodpovědnost za koordinaci celého mezinárodního pro Centrum pro komunitní práci východní Morava.

Odkazy k projektu:

http://cep.iwoly.com/moodle/

logoNAEP

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava