img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

 


 

Závěrečná konference “ZAPOJIT - POSÍLIT - INOVOVAT”

Číst dál...

 Hledáte zajímavé náměty na sociální a osobnostní rozvoj žáků a studentů? Pak si nenechte ujít Závěrečnou konferenci “ZAPOJIT - POSÍLIT - INOVOVAT” projektu “ELEVATE EDUCATION TO E-POWER - Inkluze a posílení vzdělávání v oblasti podnikání a sociálních inovací”.

 

 

Číst dál...

Elevate education to E-POWER - Inkluze a posílení vzdělávání v oblasti podnikání a sociálních inovací

Číst dál...Projekt je zaměřen na řešení problémů s inkluzí znevýhodněných dětí a mládeže na základních a středních školáchDůležitým pilířem projektu je spolupráce - mnoho evropských zemí se stejně jako Česká republika potýká s podobnými problémy v oblasti začleňování znevýhodněných skupin do společnosti, a přenos a sdílení osvědčených postupů a příkladů dobré praxe může pomoci tyto problémy řešit.

Číst dál...

Nová šance pro nezaměstnané v Moravskoslezském kraji

Číst dál...Projekt je zaměřen na snížení dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti a na nezaměstnané nízkokvalifikované osoby z Moravskoslezského kraje. 

Účastníkům je poskytováno poradenství, vzdělávání a následně jsou uplatňováni na trhu práce. 15 osobám bude poskytnuta podpora k vytvoření pracovního místa na dobu 6 - 12 měsíců. Realizace bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnavateli, kteří budou vytvářet pracovní místa pro účastníky projektu.

Číst dál...

Poradenství v oblasti příkladů dobré praxe

Číst dál...

 

Hlavním cílem projektu je získání znalostí o vzdělávání dospělých (nezaměstnaných) s cílem rozšířit a rozvíjet kompetence pedagogů a rozvíjet vysoce kvalitní dovednosti a kompetence.

 

 

  

Číst dál...

TRANS-FLIPP-CLASS - Trans-flipping the Classroom in an Inclusive Learning Community


Číst dál...

Přeměna třídy znamená změnu způsobu, ve kterém vyučujeme a učíme se, tedy přednášení doma a procvičování ve třídě. Tento projekt má v úmyslu prozkoumat myšlenku, která dosud nebyla příliš rozvinuta, a kterou jsme nazvali „přeměna třídy na inkluzivní učící se komunitu“.

 

 

 

  

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili