IMG 7317Po rozvoji v letech 2006 a 2008 došlo v naší pobočce k zásadním změnám, které byly spojeny s odchodem řady pracovníků, z nich někteří v současnosti pracují v jiných moravských pobočkách. Dnes jsme malou pobočkou, která se věnuje aktivitám, jak na místní, tak národní i evropské úrovni. Jsme otevřeni spolupráci s dalšími subjekty na projektech, které budou v souladu s posláním CpKP.

Participace občanů v rozhodovacím procesu veřejné správy je základem demokracie

Číst dál...Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová uspořádala dne 27. 6 2024 na půdě Senátu spolu s Centrem pro komunitní práci a experty z různých institucí konferenci: Participace v České republice. Akce se zúčastnili politici i úředníci z desítky českých ministerstev a Úřadu vlády, dále zástupci samospráv, občanských organizací, univerzit i nadačního sektoru. Své zastoupení měly i Evropská komise a OECD.

Číst dál...

Participační přístupy a podunajská strategie

Číst dál...Jedním z možných budoucích směrů kohezní politiky EU můžou být i regionální strategie. Protože Česká republika je součástí tzv. Podunajská strategie EU (EUSDR), proběhly dne 30.5. 2017 v Praze Národní dny participace, které jsou setkání regionálních aktérů do této strategie zapojených. Podunajská strategie  vznikla jako druhá ze čtyř současných makrostrategií EU a definuje koncept regionální spolupráce, který spojuje nejen regiony, ale především všechny státy povodí Dunaje včetně ČR.

Číst dál...

Venkovské noviny

CpKP vydává Venkovské noviny od roku 2005. Rok 2011 byl pro vydávání Venkovských novin zlomovým obdobím díky dotaci z Ministerstva životního prostředí. V roce 2011 bylo vydáno celkem 18 elektronických vydání. Zvýšila se úroveň obsahu novin a také počet vydání oproti předchozímu roku 2010, kdy bylo vydáno pouze 10 čísel.

Číst dál...

Dobrovolnictví na Střední Moravě

Akreditovaný program „Dobrovolnictví na střední Moravě“ je na Přerovsku, Hranicku a Lipnicku realizován od roku 2004. Projekt umožňuje zájemcům o dobrovolnickou službu získání nových znalostí a zkušeností, získání jistoty, sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, získání nových kamarádů a známých, udržení pracovních návyků, větší šanci uplatnit se na trhu práce.

Číst dál...

About People with People – Training of Public Participation in V4 Countries in Area of Transparent Decision Making and Communication with Public

Číst dál...Cílem projektu je podpořit zlepšení veřejné správy na místní a regionální úrovni ve všech zemích V4 v podobě vzdělávacího modulu a propagační činnosti. Školení je určeno pro úředníky veřejné správy a politiky. Je zaměřeno na jejich správnou komunikaci s veřejností a neziskovými organizacemi. Projekt podporuje transparentní rozhodovací procesy, které by měly předcházet korupci a lépe zajistit fungování veřejné správy.

Číst dál...

CpKP střední Morava podpořili