Zpět

Výroční zpráva CpKP střední Čechy za rok 2018

CPKP střední Čechy je jedno ze šesti místních zastoupení. Území našeho působení je Středočeský kraj, hlavní město Praha a v některých projektech či dílčích aktivitách i další kraje ČR.

Rok 2018 byl pro nás rokem, kdy jsme realizovali největší počet projektů za naši celou historii a současně došlo ke změně vedení naší pobočky. Ondřej Marek vedl naši pobočku od roku 2007, za což mu patří velký dík. V našem týmu zůstává a bude se podílet na realizaci dílčích aktivit.

Projekty, které jsme letos realizovali, se v první polovině roku týkaly tří oblastí, které jsme považovali za důležité zviditelnit. Jednalo se o téma lidí, kteří pečují o své blízké, lidí, kterým sluchové postižení nedovoluje přistupovat k pomoci stejně jako lidem, kteří slyší, a potřebným systémovým změnám v podpoře osob, kterých se dotýká výkon trestu, a to nejenom těch, kteří ve výkonu trestu jsou, ale i jejich blízkých, které tato situace ovlivňuje.

Druhá polovina roku se ponořila do procesů plánování, a to nejenom v projektech podpořených z Evropského sociálního fondu, ale i v dílčích zakázkách. Na konci roku jsme se podíleli s Proximou Sociale o.p.s. na organizaci konference Společná práce v komunitě II, kde se nám daří prezentovat zajímavé projekty, se kterými jsme se v posledních dvou letech potkali.

Po celý rok jsme dílčími konzultacemi podporovali různá místní sdružení, akční skupiny či svazky obcí.    

V oblasti místního udržitelného rozvoje již tradičně spolupracujeme s místními akčními skupinami či svazky obcí ve středních Čechách.

Věříme, že naše aktivity přispívají k prosazování účasti veřejnosti na rozhodování na různých úrovních a zviditelňování témat, která jsou z různých důvodů opomíjena.

Těšíme se, že i v dalším roce budeme společně usilovat o otevřenou, tolerantní a spolupracující společnost.

Děkuji všem mým kolegyním a kolegům, díky jejichž úsilí se nám daří vše úspěšně realizovat.

Děkuji všem poskytovatelům finančních prostředků, bez nichž bychom naše plány nemohli realizovat. Děkuji všem našim partnerům, příznivcům a sympatizantům za jejich práci a podporu.

 

Mgr. Martina Macurová

ředitelka místního zastoupení CPKP střední Čechy

License: Dokument není zpravován pod žádnou licencí

Další aktivity