Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

Na území Blatenska byl v srpnu 2011 dokončen projekt Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt navázal na úspěšnou akci z roku 2006 - 2007, kdy na území Svazku obcí Blatenska vznikl první komunitní plán. V letech 2010 – 2011 bylo komunitní plánování zaměřeno na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb, který řeší současné potřeby obyvatel území a je také vhodným podkladem pro plánování na krajské úrovni. Plán je výstupem spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.

Číst dál...

CpKP jižní Čechy podpořili