IMG 7317Po rozvoji v letech 2006 a 2008 došlo v naší pobočce k zásadním změnám, které byly spojeny s odchodem řady pracovníků, z nich někteří v současnosti pracují v jiných moravských pobočkách. Dnes jsme malou pobočkou, která se věnuje aktivitám, jak na místní, tak národní i evropské úrovni. Jsme otevřeni spolupráci s dalšími subjekty na projektech, které budou v souladu s posláním CpKP.

Podkategorie

  • Zapojování veřejnosti

    zapojovani verejnosti2Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti ve strategickém i investičním plánování a rozhodování. Jedná se například o zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství, do přípravy regenerace panelových sídlišť, do přípravy strategických, rozvojových nebo komunikačních koncepcí (např. koncepce nakládání s odpady, generely zeleně atd.) nebo také do přípravy dopravních staveb či jiných investic.

  • Místní a udržitelný rozvoj

    mur2Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel.

  • NNO a regionální rozvoj EU

    podpora nno a rrFormou podpory síťování a vzdělávání usilujeme o budování kapacit neziskových organizací. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s  Asociací NNO. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborová setkávání a spolupráci neziskových organizací.

CpKP střední Morava podpořili