POKRAČOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP BLATNÁ

b_271_56_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_logo_OPZ_barevne.jpg 

Od 1. března. 2018 do 29. února 2020 realizovalo CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Blatná" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006575), jehož partnerem bylo město Blatná.
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 
Cíle projektu:
- udržení a rozvíjení místního partnerství na území ORP Blatná,
- vypracování akčního plánu sociálních služeb na rok 2019 a střednědobého plánu na období 2020-2022.

 


Hlavní aktivity projektu:
- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodiky a základních dokumentů, evaluace)

- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (monitoring plnění záměrů předchozího plánu, aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb, analýza poskytovatelů, analýza zadavatelů, průzkum - zjišťování potřeb sociálních služeb na území ORP Blatná)

- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)

- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)

- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce obcí v ORP Blatná, podpora spolupráce mezi ORP v kraji)


Výstupy projektu:
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná pro rok 2019
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná 2020 - 2022

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Baušová
telefon: 608 609 017, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Základní dokumenty:

Statut (základní listina) komunitního plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná

Jednací řády komunitního plánování sociálních služeb ORP Blatná

 

Realizace projektu v období březen 2018 – únor 2020:


Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, která pracuje ve složení:
Bc. Kateřina Malečková - starostka města Blatná
Vladimíra Tomanová - starostka obce Kadov
Bc. Markéta Koubková - vedoucí Sociálního odboru MěÚ Blatná
Mgr. Hana Baušová - ředitelka Domova pro seniory v Blatné
Bc. Olga Medlínová, DiS. - ředitelka Oblastní charity Strakonice
Luboš Srb - člen výboru Svazu tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace Blatná

Řídící skupina se během realizace projektu sešla na 10 jednáních (3. května 2018, 7. června 2018, 10. října 2018, 10. prosince 2018, 14. ledna 2019, 11. února 2019, 20. listopadu 2019, 8. ledna 2020, 29. ledna 2020, 18.  února 2020).

Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Blatná.
Řídící skupina aktualizovala základní dokumenty (statut, jednací řády).
Byla zpracována evaluace předchozího procesu plánování a evaluace projektu.

 

Byly zformovány 3 pracovní skupiny:

Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením  

Podpora rodin, dětí a mládeže

Podpora osob v krizi

 

Konalo se celkem 24 jednání pracovních skupin. Jednání byla otevřená, mohl se jich účastnit každý, kdo měl o problematiku zájem. Hlavní činností posledních pracovních skupin byla příprava SWOT analýz, zpracování akčního plánu na rok 2019 a zpracování střednědobého plánu na období 2020 až 2022.

Dalšími aktivitami projektu byla dvě veřejná setkání, kulaté stoly starostů, kulatý stůl spolupráce a účast na akcích spolupráce konaných v rámci dalších projektů komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Tyto aktivity podpořily rozvoj kvalitních sociálních a doprovodných služeb.

 

Byly realizovány čtyři průzkumy - zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb:

• Anketa pro širokou veřejnost na území ORP Blatná
• Průzkum potřebnosti terénních služeb pro seniory a osoby se ZP
• Průzkum potřebnosti pobytových služeb pro seniory a osoby se ZP
• Průzkum mezi uživateli nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Blatné


Byly zpracovány tyto analýzy:

• Sociodemografická analýza území správního obvodu ORP Blatná
• Analýza sociálních služeb na území ORP Blatná
• Analýza poskytovatelů
• Analýza zadavatelů
• SWOT analýzy za jednotlivé řešené oblasti

  

Byly zpracovány  tyto hlavní výstupy:

Akční plán Blatná 2019

 Střednědobý plán sociálních služeb ORP Blatná 2020-22

Katalog sociálních služeb ORP Blatná 2020

CpKP jižní Čechy podpořili