POKRAČOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE

b_276_57_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_logo_OPZ_barevne.jpg 

Od 1. března 2018 do 29. února 2020 realizovalo CpKP jižní Čechy projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006574), jehož partnerem bylo město Dačice.
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíle projektu:
- udržení a rozvíjení místního partnerství na území ORP Dačice,
- vypracování akčního plánu sociálních služeb na rok 2019 a střednědobého plánu na období 2020-2022.

 


Hlavní aktivity projektu:
- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodiky a základních dokumentů, evaluace)

- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (monitoring plnění záměrů předchozího plánu, aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb, analýza poskytovatelů, analýza zadavatelů, průzkum - zjišťování potřeb sociálních služeb na území ORP Dačice)

- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)

- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)

- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce obcí v ORP Dačice, podpora spolupráce mezi ORP v kraji)

 

Výstupy projektu:
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice 2020 - 2022

Kontaktní osoby:
Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy (zástupce realizátora projektu)
tel. 777 793 739 nebo 602 460 470, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věra Janáková, Odbor sociálních věcí MěÚ Dačice (zástupce partnera projektu)
tel. 384401213, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní dokumenty:
Statut (základní listina Komunitního plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice)
Jednací řád řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice
Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice


Realizace projektu v období březen 2018 – únor 2020:
Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, která pracovala ve složení:
Ing. Karel Macků – starosta města Dačice a předseda Mikroregionu Dačicko

Ing. Hynek Blažek – starosta města Slavonice

Bc. Miloš Novák – místostarosta města Dačice (člen ŘS do konce roku 2018)

Bc. Vít Svoboda – člen Rady města Dačice (člen ŘS do konce roku 2018)

Ing. Kateřina Marková - místostarosta města Dačice (členka ŘS od začátku roku 2019)

Věra Janáková – vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice

Mgr. Irena Vašíčková – pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice

PaedDr. Drahomíra Blažková – ředitelka Otevřená OKNA, z.ú.

Bc. Pavlína Hořáková – zástupce uživatelů

 

Řídící skupina se během realizace projektu sešla na 13 jednáních (15. května 2018, 12. června 2018, 17. července 2018, 18. září 2018,  18. října 2018, 22. listopadu 2018, 31. ledna 2019, 21. března 2019, 30. května 2019, 9. září 2019, 10. října 2019, 3. února 2020, 20.února 2020).

Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Dačice.
Řídící skupina aktualizovala základní dokumenty (statut, jednací řády).
Byla provedena evaluace předchozího procesu plánování a evaluace projektu.

Byly zformovány 3 pracovní skupiny, zaměřené na podporu různých cílových skupin. Jednání pracovních skupin byla otevřená, mohl se jich zúčastnit každý, kdo měl o sociální problematiku zájem.

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením (ZP)
Vedoucí členka pracovní skupiny: Ludmila Rehartová
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením

 

Pracovní skupina Děti a mládež a osoby ohrožené závislostmi
Vedoucí členka pracovní skupiny: Mgr. Hana Kopečková
Cílová skupina: děti a mládež, lidé ohrožení závislostmi (alkohol, nealkoholové drogy, výherní automaty, počítačové hry, internet atd.)

 

Pracovní skupina Lidé v krizi
Vedoucí členka pracovní skupiny: Lenka Holcová
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením zbavené způsobilosti, lidé s dluhy a lidé předlužení, lidé ohrožení chudobou, finančně negramotní lidé, osoby s tělesným postižením v sociální izolaci, lidé bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnané osoby, lidé se závislostmi (herny, alkohol, drogy), děti a mládež se špatným sociálním zázemím, lidé nezvládající jednání na úřadech a vyřizování žádostí (forma negramotnosti), lidé v akutní krizi.

 

Konalo se celkem 24 jednání pracovních skupin.

Dalšími aktivitami projektu byla dvě veřejná setkání, tři kulaté stoly starostů, dva kulaté stoly spolupráce a účast na akcích spolupráce konaných v rámci dalších projektů komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji (ve Vimperku, v Milevsku a v Soběslavi). Tyto aktivity podpořily rozvoj kvalitních sociálních a doprovodných služeb.

 

Bylo realizováno pět průzkumů - zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb:
• Anketa pro širokou veřejnost na území ORP Dačice
• Mapování stavu drogové scény na území ORP Dačice
• Průzkum potřeb obcí na území ORP Dačice
• Průzkum potřeb poskytovatelů na území ORP Dačice
• Průzkum finančních toků v sociálních službách na území ORP Dačice

Byly zpracovány tyto analýzy:
• Sociodemografická analýza území správního obvodu ORP Dačice
• Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb
• Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb v ORP Dačice
• Analýza sociálních služeb ORP Dačice
• SWOT analýzy za jednotlivé oblasti

 

 

Byly zpracovány tyto hlavní výstupy:

Akční plán Dačice 2019

Střednědobý plán sociálních služeb ORP Dačice 2020-22

Katalog sociálních služeb ORP Dačice 2020 

CpKP jižní Čechy podpořili