E3-CUBE – E-learning for Common Use to the Benefit to the Environment

logo-barva-e3cubeAneb E -learning pro běžné použití k přínosu pro životní prostředí. Cílem tohoto projektu je vytvořit web založený na e-learningové platformě pro usnadnění a účinnou výměnu postupů, metodik, školících materiálů a informací v tématice udržitelného rozvoje.

Projekt je realizován ve spolupráci se zahraničními partnery působící v oblasti vzdělávání dospělých. Snahou všech zapojených partnerů je šíření výše uvedených informací tak, aby byly snadno přístupné pro konečné uživatele. Udržitelným rozvojem se rozumí např. udržitelné využívání zdrojů, nakládání s odpady, územního plánování, snížení spotřeby energie, využívání alternativních zdrojů energie a dalších. 

Projekt se skládá z následujících dílčích cílů:

  1. Využití nových informačních a komunikačních technologií - web založený na e-learningové platformě k tomu, aby se šířili a sdíleli metodiky a materiály v tématice udržitelného rozvoje ve prospěch každé organizace, a byly následně využity ve prospěch přímé práce s cílovými skupinami - a to především malé a střední podniky (MSP), zástupci veřejné správy, nevládních organizací a dalších zainteresovaných subjektů v regionech.
  2. Výsledná webová aplikace a informace v ní obsažené budou volně k dispozici a určeny k šíření, tak abychom podporovali jejich uplatnění ve prospěch jiných agentur.
  3. Zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi všemi partnery projektu na pravidelných cílených setkáních, kde probíhá nejen koordinace projektu, ale i vzájemné sdílení metodik, projektů a dalších informací ve prospěch úspěšného průběhu projektu.
  4. Zlepšit kvalitu distribuovaných a poskytovaných informací dostupných pro práci s cílovými skupinami všech partnerů, a vytvářet potřebné dokumenty, publikace, příručky a školící materiály, abychom zajistili jejich široké využití a dostupnost.
  5. Vytvoření pilotního ověřovacího systému pro konečné uživatele e-learningové platformy vedoucí k jejich provázané výměně názorů a proškolení.

Webové stránky projektu: http://e3-cube.org/
E-learnigové stránky: http://e3-cube.g6.cz/moodle/

Partneři projektu:

logo redlynx

Red Lynx Limited

http://www.red-lynx.co.uk/


logo bge

Pro Gestion Partner

http://www.boutique-de-gestion-guadeloupe.com/

 logo powiatowy urzad pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

http://www.pup.nysa.pl/

 logo acces conseil

ASSOCIATION POUR LE CONSEIL ET LA CREATION D’ENTREPRISE

http://www.acces-conseil.fr/

 logo klub evropanu OK

Klub Evropanů Olomouckého kraje

http://www.klubevropanu.cz/

logo eu pculogo eu llp
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Programu Celoživotního učení
Project is co-financed from European Union’s Lifelong Learning Programme

 

CpKP Severní Morava podpořili