Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých center

logo becProjekt je  zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru a je založený na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative iniciatives (BECs). Podpora a systém kooperace, který uplatňuje  metoda BEC, je vhodnou formou pro sociálně podnikatelské subjekty. 

Metoda vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí, a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí, prosperitu a motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu vedoucí ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji jejich vlastních firem.

Projekt je rozdělen na 3 hlavní aktivity – vzdělávání, přímá podpora formou zaměstnání a poradenství. V rámci vzdělávání bylo podpořeno 15 osob, které se účastnili rekvalifikační kurzu Základy podnikání v rozsahu 164 vyučovacích hodin s rozdělením na teoretickou a praktickou část. Celý tento vzdělávací běh byl ukončen obhajobou vlastních podnikatelských záměrů účastníků kurzu, z nichž 5 nejlepších bylo vybráno pro další podporu formou vytvoření nových pracovních míst. Tři získali podporu prostřednictvím nově vzniklé organizace BEC – Business Employment Co-operative, která bylo založeno pro uplatňování metody BEC a dva byly zaměstnáni přímo v organizaci žadatele – Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj. Všichni získali pracovní úvazek do ukončení projektu.

obr bec1

Cílem podpory je udržení pracovních míst i po skončení projektu. Třetí hlavní aktivitou projektu je poskytování poradenství pro všechny účastníky projektu prostřednictvím experta na podporu podnikání. Pravidelně probíhají individuální a skupinové konzultace v kanceláři žadatele v Šumperku.

obr bec2

 

Projekt podpořen:


oplzz

 

 

CpKP Severní Morava podpořili