Projekt Nová Perspektiva absolventů ze Šumperska a Jesenicka


b_200_149_16777215_00_images_logo-nova-perspektiva-white.png

Projekt nazvaný „Nová perspektiva absolventů ze Šumperska a Jesenicka“ je otevřen absolventům středních škol do 20 let věku a absolventům vysokých škol do 25 let věku z okresů Šumperk a Jeseník. Prostřednictvím podpory z Evropské unie je připraveno celé spektrum aktivit vedoucí k získání zaměstnání podle představ účastníka projektu a to vše je nabízeno ZDARMA.

 

O projektu:

V rámci jeho realizace bude podpořeno 40 osob vzděláváním, pracovním poradenstvím a bilanční diagnostikou k rozvoji a odhalení osobních klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce. Zároveň 20 z nich získá mzdový příspěvek u partnerských zaměstnavatelů zapojených do projektu na období 9 – 12 měsíců.

Projekt je zaměřen na zavedení komplexního přístupu k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů ve venkovských mikroregionech okresů Šumperk a Jeseník postižených vysokou nezaměstnaností. Realizace aktivit je rozdělena do 4 běhů po 10 osobách. První 2 běhy se uskuteční již nyní v letních měsících se zahájením v druhé polovině května, další 2 běhy jsou plánovány na zimu (od listopadu 2012). Běhy jsou vždy rozděleny mezi okresy Jeseník a Šumperk. 

Zapojeným účastníkům bude zajištěno pracovní poradenství a zapojí se do navazujícího vzdělávacího programu, který povzbudí jejich motivaci, prohloubí jejich klíčové kompetence a zlepší vyhlídky na další profesní růst. Poradenství sestávající z pracovní diagnostiky a individuálních konzultací bude poskytované mobilním poradenským střediskem vyjíždějícím opakovaně do postižených mikroregionů.
Vzdělávací program se v 10 vzdělávacích dnech zaměří na klíčové, přenositelné kompetence. Hlavními okruhy rozvoje kompetencí budou komunikační dovednosti, týmová spolupráce, prezentace a sebehodnocení, schopnost řešit stresové situace, pracovní prostředí a pracovněprávní vztahy.
Vybraným minimálně 20 uchazečům bude následně nabídnuta možnost získání rekvalifikace v případě, že to povede k významnému zvýšení šancí na získání pracovního místa. Součástí rekvalifikace bude získání odborné praxe v reálném pracovním prostředí, u zaměstnavatelů s výhledem na zapracování formou podporovaného pracovního místa.
Účastníci vzdělávání a rekvalifikací budou podpořeni proplacením cestovného, v rámci vzdělávání jim bude zajištěna strava.
Významným stavebním prvkem projektu je úzká spolupráce minimálně se 20 zaměstnavateli soustředěná na dvě oblasti: na otevření odborných praxí pro projektové rekvalifikanty a na vytváření podporovaných pracovních míst pro absolventy zahrnuté do realizace projektu. 

Základní informace o projektu:

Doba realizace projektu: 
 duben 2012 - prosinec 2013


Realizováno v rámci:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - GP 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti


Určeno pro:

• absolventy SŠ do 20 let věku nebo absolventy VŠ do 25 let věku s pracovní zkušeností kratší než 6 měsíců

• okresy Šumperk a Jeseník

• zaměstnavatele ochotné vytvářet nová pracovní místa či hledající perspektivní mladé zaměstnance

 

Odkaz na facebook pro více informací:

http://www.facebook.com/NovaPerspektivaAbsolventuZSumperskaAJesenicka

 

CpKP Severní Morava podpořili