Projekt Podnikatelsko–zaměstnanecká družstva – Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

b_250_230_16777215_00_images_logo-bec2v-600.gif

Projekt, zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru, je založen na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative Initiatives (BECs). Podpora a systém spolupráce, který uplatňuje metoda BEC, je vhodnou formou pro vznik sociálně podnikatelských subjektů. 

 

 

 

Metoda vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí a prosperitu. Motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu vedoucímu ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji sebezaměstnávání.

Cílem projektu je podpořit celkem 30 osob ve 2 po sobě jdoucích bězích formou pracovní diagnostiky, individuálního poradenství, vzdělávání k podnikání a následně podpořit 12 osob v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého centra. Podpora projektu je určena pro okresy Šumperk, Jeseník a Bruntál, které jsou nejvíce postiženy vysokou nezaměstnaností.

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v podporovaném území a zájemci o zaměstnání, což jsou osoby, které chtějí změnit své pracovní uplatnění. Nábor prvních 15 účastníků do projektu bude probíhat v dubnu a květnu 2013, následně bude zahájena s těmito účastníky pracovní diagnostika a bude odstartován kurz Základy podnikání. Pracovní diagnostika má ukázat účastníkům jejich předpoklady a silné stránky vzhledem k trhu práce. Kurz Základy podnikání je akreditovaným kurzem v rozsahu 164 vyučovacích hodin, v rámci kterého si budou účastníci vytvářet podnikatelské plány využitelné v reálném tržním prostředí. Od září 2013 začnou vznikat první pracovní pozice v rámci projektu, které umožní účastníkům projektu zahájit svou podnikatelskou činnost jako zaměstnanci s garantovanou měsíční mzdou. V rámci 1. běhu projektu podpoříme celkem 6 osob přímou podporou na mzdové příspěvky v rozmezí 6-12 měsíců. Toto celé kolečko se bude opakovat ještě jednou v rámci projektu. Od září 2013 bude zahájen nábor do 2. běhu projektu. Od ledna 2014 bude vytvořeno dalších 6 pracovních pozic.

Realizací tohoto projektu navazujeme na úspěšně ukončený projekt „Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých center", v rámci kterého jsme pilotně ověřili uplatnitelnost metody BEC v českých podmínkách.

Pravidelné novinky z projektu můžete získat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/PodnikatelskoZamestnaneckaDruzstva

Pokud Vás projekt zaujal a spadáte do cílové skupiny, tak nás kontaktujte: 

CpKP Moravskoslezský kraj

Zábřežská 20, 787 01 Šumperk

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Více informací Vám sdělí: Mgr. Ivo Škrabal, mob. +420 777 793 714 

Období realizace projektu: březen 2013 - listopad 2014b_460_50_16777215_00_images_logo.jpg

CpKP Severní Morava podpořili