STUDIJNÍ STÁŽ FACILITÁTORŮ NA SLOVENSKU

Ve dnech 14. – 18. 10. 2013 uskutečnili členové realizačního týmu projektu Mosty z chudoby, spolu s projektem vyškolenými facilitátory, zahraniční stáž u slovenského partnera projektu, organizace Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Košice.

První den byl věnován přivítání účastníků stáže hostující organizací a seznámení se s programem a průběhem návštěvy.

Druhý den stáže byl zahájen dopolední návštěvou organizace Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. Paní JUDr. Varcholová (ředitelka organizace) a paní Mgr. Francanová (facilitátorka programu Pokrok na Slovensku) seznámily účastníky stáže se způsobem implementace strategie Mosty z chudoby a programu Pokrok (slov. Napredovanie ) na Slovensku.

Stáž pokračovala v odpoledních hodinách návštěvou organizace Cesta a život n.o. Prešov, kde se účastníci stáže setkali s facilitátory programu Pokrok (Napredovanie) p. Peterem Michančem a paní Zuzanou Polákovou a s jeho úspěšnými absolventy. Ti popsali svou motivaci ke vstupu a absolvování celého programu, stejně jako změny a úspěchy, kterých díky programu Pokrok ve svém životě dosáhli.

Další den stáže, středa 16. 10. 2013, byl věnován návštěvě obce Hanušovce nad Toplóu, kde proběhla diskuze s PhDr. Jánem Durdou, sociálním pracovníkem obce. Poté následovala návštěva sociálně vyloučené lokality této obce, kde se účastníci stáže seznámili s výstavbou tzv. bytů nižšího standardu a s podmínkami získání takového bytu.

Další navštívenou organizací třetího dne stáže bylo občanské sdružení Svatobor se sídlem v obci Ďurďoš. Po diskuzi s p. Makaněm, zástupcem organizace, následovala společná návštěva obce Rudlov, ve které jsou realizovány aktivizační programy, a kde pod záštitou Svatobor o.s. funguje chráněná dílna. V rámci aktivizačních programu zde občané obce Rudlov a dalších přilehlých obcí a osad pěstují zeleninu a osiva pro vlastní spotřebu i na prodej.

Poslední aktivitou tohoto dne byla návštěva Romského komunitního centra v obci Čičava, kde pan Mgr. Mekel (zástupce komunitního centra) účastníky stáže seznámil s historií organizace a jejími současnými aktivitami; po krátké diskuzi následovala společná prohlídka celým areálem komunitního centra. V komunitním centru funguje řezbářská dílna, pořádají se tu sportovní i kulturní akce a probíhají různé zájmové kroužky.

Další, předposlední den stáže, čtvrtek 17. 10. 2013, byl věnován návštěvě obce Bystrany, kde proběhla diskuze k projektu Mosty z chudoby a programu Pokrok s místními lidmi, kteří se účastnili realizace programu na Slovensku, konkrétně s panem PhDr. Miroslavem Pollakem, pí. Etelou Szóratiovou a představiteli sdružení Mladé sovy (absolventi programu Pokrok). Po skončení diskuze se účastníci stáže přemístili do bývalé osady na kraji obce, kde měli možnosti prohlédnout si Shefieldské náměstí, nové kulturní a společenské centrum, které svépomocí vybudovali obyvatelé této lokality.

Poslední den stáže byl ve znamení prvního shrnutí dojmů z navštívených organizací a obcí ze strany. Následovalo oficiální rozloučení se s hostující organizací a slovenským partnerem projektu a poděkování za přijetí a pomoc při přípravě této návštěvy. Celá stáž byla dokumentována kameramanem a brzy zveřejníme krátkou reportáž.

b_234_168_16777215_00_images_staz1.jpg b_232_192_16777215_00_images_staz2.jpg

b_235_160_16777215_00_images_staz3.jpg b_232_172_16777215_00_images_staz4.jpg

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava