Uskutečnilo se 2. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

Dne 17. června 2014 se v prostorách Turistického centra Veselska Panský dvůr v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou", uskutečnilo 2. Veřejné setkání. Program na tomto setkání byl opravdu bohatý. Na začátku programu se slova ujal pan místostarosta Ing. Mgr. Petr Kolařík, PhDr. Přivítal všechny přítomné a krátce pohovořil o potřebnosti sociálních služeb. Pan Mgr. Vlastimil Hruška spolu s paní ředitelkou CpKP východní Morava Bc. Gabrielou Fellingerovou informovali účastníky o průběhu projektu a aktivitách, které průběh projektu provázejí. Na setkání byl také představen Informační katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Veselí nad Moravou, který je dostupný na stránkách www.kpssvnm.cz. Příjemným zpestřením tohoto setkání bylo vystoupení mažoretek ze Strážnice a okolních obcí a také vystoupení pěveckého souboru Fčeličky ze Strážnice pod dohledem pana Mgr. Zdeňka Musila. Velice milou povinností bylo vyhlášení vítěze o logo pro komunitní plánování sociálních služeb a předání cen vítězům soutěže. Stejně jako na prvním Veřejném setkání i na tomto proběhla prezentace služeb, které nabízejí poskytovatelé sociálních služeb v ORP Veselí nad Moravou. Předvedli zde také výrobky a kompenzační pomůcky. Krásným zakončením tohoto setkání byla prezentace příkladů dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb v Bystřici pod Hostýnem v podání Mgr. Šárky Jelínkové.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

b_0_600_0_00_images_2verejnesetkani1.jpg b_0_600_0_00_images_2verejnesetkani2.jpg

b_0_600_0_00_images_2verejnesetkani3.jpg b_0_600_0_00_images_2verejnesetkani4.jpg

Projekt Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou  reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00030

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava