Zpět

Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů

CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2006 / 1. vydání / Autoři: Mgr. Ivo Škrabal, Ing. Svatava Nunvářová, Mgr. Josef Novák, RNDr. Viktor Třebícký, PhD. / Odpovědný redaktor: Jana Šimčíková, Jiří Pavlát / Sazba: Subrational Industries / Tisk: EURO-PRINT PŘEROV s.r.o. / ISBN: 80-86902-39-0

 

vyzkum 2007 stmHlavním smyslem spolupráce v rámci mikroregionů je postihnout vzájemnou součinnost občanů a místní samosprávy k ekonomickému, společensko-kulturnímu rozvoji, ale také vztahu občanů a řešení otázek v oblasti životního prostředí.
Rozvojové aktivity mikroregionů mají většinou za cíl participaci veřejnosti (někdy aktivní zapojení do realizace projektových záměrů, někdy spíše pasivní – informování o činnostech ikroregionů) na možnostech ekonomického a socio-kulturního rozvoje sdružení obcí.
Právě z tohoto důvodu mikroregiony tvoří velmi důležitý prvek v administrativní, samosprávné, ekonomické a společensko-kulturní oblasti. Tyto aktivity jsou vykonávány prostřednictvím mikroregionů různým způsobem, dle jednotlivých typů zajištění managementu rozvoje. Proto vznikla tato publikace, která by měla napomoci v zavádění profesionálního managementu rozvoje do mikroregionu a měla by sloužit jako praktické vodítko pro všechny kterým záleží na zkvalitňování místního a regionálního rozvoje.

Publikace slouží k ujednocení metodiky zavádění a zkvalitňování managementu mikroregionů především pro představitele: Ministerstva pro místní rozvoj, krajských úřadů, a mikroregionů. Má následující strukturu:

1) teoretickou část – zabývající se problematikou mikroregionů a managementem rozvoje,
2) a praktickou část – sloužící jako praktická metodika pro zavádění managementu rozvoje do mikroregionů.

Praktická část je nejobsáhlejší a zabývá se radami při zavádění a zkvalitňování managementu mikroregionů z hlediska jeho řízení, využívání metod a technik práce a vyhodnocování činností.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity