I bez sluchu se domluvíme

ticho

V projektu I bez sluchu se domluvíme, pracujeme na systémových postupech v oblasti sociální práce s klienty se sluchovým postižením. Cílem realizovaného projektu je eliminovat prohlubování sociálního vyloučení osob s různým druhem sluchového postižení v nepříznivých sociálních situacích, které nejsou primárně způsobené danou sluchovou vadou. Jedna se o další problémy, které klienti řeší, tzn. různé životní situace související s věkem, dalším postižením, rodiným zázemím apod.

Projektem navazujeme na naše zkušenosti z dříve realizovaných partnerských projektů a odbornosti týmu expertů působících v CPKP. V rámci projektu jsme zpracovali Popisu současné sociální práce a potřeb osob se sluchovým postižením. Odborný tým, který v rámci projektu vznikl, se sešel zatím 10x a účastnilo se ho průměrně 8 – 12 odborníků z celé ČR.

Nedílnou součástí projektu jsou konzultace s odborníky z řad sluchově postižených, tak sociálních pracovníků (pracovníků v sociálních službách) se zkušeností s prací se sluchovým postižením. Pokud o ně máte zájem, obraťte se na nás. Dále realizujeme workshopy, které se zaměřují na specifika komunikace osob se sluchovým postižením a další témata. Do současnosti proběhly 2 workshopy a účastnilo se jich celkem 33 osob.

Odborný tým společně s realizačním týmem pracuje na metodických doporučení pro realizaci sociální práce s osobami se sluchovým postižením a komunikačních postupech pro práci s osobami se sluchovým postižením. Dále se věnujeme popisu, jak zajistit místně a časově dostupnou síť sociálních služeb pro zajištění nediskriminačního přístupu k osobám se sluchovým postižením.

V současnosti připravujeme závěrečný workshop k tomuto tématu. Více naleznete zde. 

b_500_711_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_stc_w_ibezsluchu.png

Popis současných postupů v sociální práci s SP a potřeb SP_cast 1F.pdf

Popis současné situace_tlumočníci_2017_cast2.pdf 

 Kontaktní osobou a odbornou garantkou projektu je: Martina Macurová

 

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001221

Logo OPZ barevné

CpKP střední Čechy podpořili