Zapojování veřejnosti

IMGP5696.PEFNavrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti ve strategickém i investičním plánování a rozhodování. Například zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství, do přípravy strategických, rozvojových koncepcí nebo také do přípravy dopravních staveb či jiných investic.

Pozvánka na konferenci o participaci

Číst dál...Zveme vás na konferenci o participaci, která proběhne dne 14.9. 2015 v Senátu Parlamentu ČR. Na tomto setkání chceme zejména vést debatu o participaci veřejnosti na demokratickém rozhodování v ČR. Můžete očekávat následující témata: Příklady dobré praxe domácí i zahraniční (Norsko), Panelovou diskuzi o možnostech legislativní a jiné podpory participace jako nástroje dobré správy věcí veřejných, Prezentace analýzy stavu participace v ČR, Výzva k veřejnému závazku ohledně využívání nástrojů participace v obcích a regionech Více informací během srpna zde a na www.paktparticipace.cz

Číst dál...

PAKT - Participace, Komunikace, Transparentnost

Číst dál...Projekt PAKT iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CE, CpKP, Partnerství a Zelený kruh), jejichž dlouholetým cílem je podporovat zapojování občanů do správy věcí veřejných. Inspiroval se mimo jiné britským Compactem, ale i obdobnými dokumenty v dalších zemích. Participace je v České republice vnímána spíše jako prostředek, ale my chceme participaci etablovat jako téma samo o sobě. Cílem projektu je oslovit co nejvíce zástupců veřejné správy na všech úrovních (obecní, krajské i republikové) a motivovat je k tomu, že budou občany aktivně zapojovat do rozhodování.

Číst dál...

Podpora odborných partnerství

Číst dál...V prosinci minulého roku jsme zahájili inovativní projekt, v rámci kterého vzniká odborný tým z řad poskytovatelů sociálních služeb a dalších odborníků, který společně zpracuje nadregionální doporučení pro Středočeský kraj na téma podpora setrvání seniorů v domácím prostředí. Kromě týmu odborníků, kteří na jednotlivých setkáních mají možnost výměny zkušeností, bude výstupem analýza současného stavu vzhledem k dané oblasti, zmíněná doporučení a také realizujeme vzdělávací workshopy pro zapojené odborníky.

Podrobný popis projektu a jeho výstupy naleznete zde:   Podpora odborných partnerství v oblasti poskytování sociálních služeb na území Středočeského kraje

Na ulici jako doma

Číst dál...Třetí ročník „Den Meliny Mercouri" (dále DMM) je za námi a jeho hosté zažili proměnu rušného centra Plzně v místo, kde lidé chtějí být na ulici jako doma! V sobotu 23. června 2012 se plzeňská Americká třída stala pěším boullevardem plným kaváren, příjemných zákoutí a uměleckých vystoupení. Aktivity v rámci DMM se zároveň propojily s novým festivalem Živá ulice, který ve stejný den začal na náměstí Republiky. Podle odhadu pořadatelů den přilákal kolem 5000 lidí.

 

Číst dál...

Soutěž O lidech s lidmi 2011

Číst dál...CpKP střední Čechy se již od roku 2005 aktivně podíli na realizaci soutěže „O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO." Cílem soutěže projektů veřejné správy se zapojením veřejnosti je poukázat na dobré příklady komunikace obcí, měst a regionů se svými občany a ocenit aktivity otevřených úřadů.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili