Realizace projektu „RESPEKT V KOMUNIKACI“

2015-09-19-oslava-mdn-5CpKP střední Čechy od 1. dubna 2015 realizuje projekt ,,Respekt v komunikaci", který reaguje na komunikační problémy osob se smyslovým či jiným postižením v různých institucích.  „Považujeme za velký úspěch, že náš projekt ,,Respekt v komunikaci" uspěl ve velké konkurenci žádostí a získal grantovou podporu z Finančního mechanismu EHP v rámci programu Fondu pro nestátní neziskové organizace, a těšíme se na jeho realizaci,“ ocenila specialistka pro sociální oblast projektu Martina Macurová.

Projekt jsme začali realizovat 1. dubna 2015, ukončení plánujeme 31. března 2016. Do projektu se zapojí mimo jiné odbornice a odborníci, kteří připraví vhodná komunikační doporučení pro jednotlivé instituce poskytující veřejné služby lidem, kteří se potýkají s různými komunikačními problémy. Konkrétně se bude jednat o specifika komunikace s lidmi se sluchovým a zrakovým postižením, s duševním onemocněním, mentálním postižením a o komunikaci se seniory. Naším cílem je vytvořit jednoduchou metodiku komunikačních doporučení, tzv. NÁVOD, pro zmíněné skupiny osob a ověřit ji v praxi. V rámci workshopů realizovaných v rámci projektu dojde ke zvýšení komunikačních kompetencí pracovníků veřejné správy, kteří se do projektu zapojí.

Výstupy našeho projektu konkrétně budou:

  • vytvoření tzv. NÁVODU srozumitelných postupů komunikace s občany se specifickými způsoby komunikace;
  • realizace vzdělávacích workshopů – upozorňující na problémy definovaných skupin občanů a vhodnost používání jednotlivých komunikačních nástrojů;
  • zpracování krátkého instruktážního video shotu.

Specifickým cílem projektu je podpora spolupráce organizací, které řeší komunikační bariéry jednotlivých cílových skupin.

Za realizační tým projektu CpKP střední Čechy

Martina Macurová a Petra Štěpová

 

norské fondy

CpKP střední Čechy podpořili