Tisková zpráva Pečovat a žít doma je normální

titulka brozuraV květnu letošního roku jsme dokončili realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji prostřednictvím odborných partnerství (zkráceně Podpora odborných partnerství). Cílem projektu bylo upozornit na potřebnost podpory péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí. Projekt navazuje na námi realizované procesy komunitního plánování ve Středočeském kraji a potřebu hledat nadregionální pohled na situaci v péči o seniory a osoby se zdravotním postižením, a to nejenom ve velkých obcích, ale i v malých spádových obcích po celém kraji. Mimo jiné je naším cílem upozorňovat na možnosti komunity a její roli v sociální práci s různými cílovými skupinami klientů.

V rámci projektu vznikl tým cca 60 odborníků z řad poskytovatelů sociálních a návazných služeb, pracovníků sociálních odborů městských a obecních úřadů a dalších zainteresovaných osob, který se scházel v průběhu celého projektu za účelem řešení aktuálních témat a hledání možných postupů vytvářejících podmínky pro dostupnost péče v domácím prostředí nejenom ve větších městech. Doporučení vycházela i ze zrealizovaných analýz. Činnost koalice byla podpořena nabídkou odborného vzdělávání a čerpáním konzultací jejích členů v různých oblastech.

Na závěrečném celodenním workshopu s názvem Pečovat a žít doma je normální, který se konal 21. května pod záštitou a za účasti Emílie Třískové, senátorky Parlamentu ČR, vystoupilo mnoho zajímavých osobností, např. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. představil Systém integrovaných podpůrných služeb (SIPS) v komunitě, na téma Výzvy domácí hospicové péče mluvil Bc. Jiří Krejčí, ředitel TŘI, o. p. s. Hospice Dobrého Pastýře Čerčany. Jak být doma i v domově bylo téma Mgr. et Ing. Matěje Lejsala, ředitele Domova Sue Ryder a své zkušenosti s námi sdílela také pečující rodina a další odborníci.

„Nepřestávám doufat, že naše snažení bude mít nějaký odraz i v praxi. Včerejší workshop mě v tomto směru povzbudil," napsala nám účastnice workshopu a zpracovatelka analýz Mgr. Jitka Hošťálková.

Účastníci obdrželi tištěné výstupy projektu: leták JÁ JSEM, který upozorňuje na roli pečujících a dále obsahuje seznam sociálních odborů ve spádových obcích Středočeského kraje, kde můžete najít odborníky, kteří vám poskytnou odbornou radu či pomoc.

Také dostali publikaci Pečovat a žít doma je normální. „Tato brožura je jedna z mnohých, která se snaží upozornit na problémy, se kterými se při péči doma potýkáme, upozornit na roli komunity, nastiňuje možnosti řešení, upozorňuje na zkušenosti z praxe a předkládá konkrétní prožité situace. Náš projekt byl realizován ve Středočeském kraji. K němu se vztahují i konkrétní popisy situací, dostupnosti služeb a návrhy. Inspirací může být ale pro kohokoliv z vás,“ píše v úvodu Martina Macurová, metodička projektu.

Publikace i leták jsou dostupné zdarma po domluvě na naší adrese nebo jsou ke stažení na našich webových stránkách. Zde také najdete příspěvky prezentujících na závěrečném workshopu, fotografie ze setkání a analýzy, které v rámci projektu vznikly a mapují oblast péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.

 

Projekt „Podpora odborných partnerství“ č. CZ.1.04/3.1.03/97.00042 byl realizován od 1. 12. 2013 do 31. 5. 2015 a byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Za realizační tým projektu:

Petra Štěpová, manažerka a koordinátorka projektu,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 773 661 130

 

Martina Macurová, metodička projektu,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 775 764 414

 

CpKP střední Čechy podpořili